Наставник разредне наставе:

1. Валерија Папуга, одељењски старешина I1
2. Јелена Русковски, одељењски старешина I2
3. Ђурђица Полдрухи, одељењски старешина I3
4. Лидија Будински, одељењски старешина II1
5. Мирјана Бокан, одељењски старешина II2
6. Марија Полдрухи, одељењски старешина II3
7. Славка Хромиш, одељењски старешина II1
8. Марија Роквић Мудри, одељењски старешина II2
9. Јелена Буила, одељењски старешина I3
10. Славица Чељовски, одељењски старешина IV1
11. Данило Мученски, одељењски старешина IV2
12. Виолета Рашета, одељењски старешина IV3

Наставник предметне наставе:

1. Снежана Шанта, русински језик и књижевност, одељењски старешина VI1
2. Јасминка Олић Илчешин, српски језик и књижевност, одељењски старешина V2
3. Бојана Петровић, српски језик и књижевност
4. Бојана Крстовић, српски језик као нематерњи, одељењски старешина V1
5. Здравка Мајкић, енглески језик I-IV
6. Јелена Марјанац, енглески језик
7. Кристина Јокић, енглески језик, одељењски старешина VII3
8. Марија Пајић, француски језик
9. Валентина Нађлукач,VII1, руски језик
10. Луна Крмпот, руски језик
10. Анита Тот, мађарски језик са елементима националне културе
11. Татјана Хорњак, историја, одељењски старешина VIII2
12. Борислав Шишарица, историја
13. Огњен Сакач, географија
14. Бојана Килибарда, географија, одељењски старешина VIII3
15. Весна Рагаји Цап, биологија
16. Наташа Дукић Биљна, биологија
17. Николета Хорњак, математика, одељењски старешина VI3
18. Оксана Недић, математика
19. Јасмина Калуђеровић, математика
20. Владимир Бесермињи, техника и технологија, одељењски старешина VII1
21. Славица Бајор, информатика и рачунарство, одељењски старешина VI1
22. Меланија Мали, физика
23. Татјана Јанковић, хемија
24. Маријана Петричевић, ликовна култура
25. Татјани Мученски, музичка култура
26. Сања Цап, музичка култура, одељењски старешина VI2
27. Љубомир Захорјански, физичко и здравствено васпитање
28. Милан Хрутка, физичко и здравствено васпитање, одељењски старешина VII2
29. Ксенија Бесермињи, католичка веронаука
30. Стефан Крнетић, православни катахизис

Стручни сарадници:

1. Андреа Секуловић, психолог
2. Јелена Бајагић Тот, педагог
3. Ксенија Међеши, библиотекар

Ваннаставно особље:

1. Гордана Радованов, секретар
2. Славиша Сабадош, дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове
3. Зденка Пушкаш, референт за финансијско - рачуноводствене послове
4. Саша Тодић, домар/мајстор одржавања
5. Цецилија Штрбац, сервирка
6. Милена Дражић, чистачица
7. Душанка Тодић, чистачица
8. Динка Мићевић, чистачица
9. Снежана Радошевић, чистачица
10. Ђуја Шкорић, чистачица

Руковођење школом:

Сенка Мученски, директор