Сирћетна киселина, испитивање киселости односно базности фенолфталеином. Додавањем масне соде (натријум-хидроксида), десиће се промена боје индикатора

Доказивање угљен-диоксида са сирћетном киселином и содом-бикарбоном. Испитивање карактера ове смеше, индикатором метил-оранжом – Нина Ергелашев 8-2
12. децембар 2023.
Доказивање хидроксида индикатором фенолфталеином
12. децембар 2023.
RSS