Креативна секција

Ученици изражавају своју креативност израдом различитих украсних и употребних предмета користећи различите технике (накит, слике, честитке, обeлежавачи страница...). Креативна секција учествује у хуманитарним акцијама. У свом раду, секција сарађује са еколошком секцијом.

Циљеви и задаци:
o стицање елементарног знања о визуелном изражавању,
o упознавање уметности и подстицај ликовне активности,
o самостално проналажење садржаја за ликовно изражавање у природи, друштву,
o подстицање развоја креативности, оригиналности, маште.

Рецитаторска секција

Циљеви и задаци рецитаторске секције:
- развијање ученичке маште, креативности и оргиналности.
- подстицање интереса за рецитовањем и учењем рецитала
- оспособљавање за лепо и изражајно рецитовање
- развијање личних склоности према књижевности и књижевном стваралаштву
- развијање и неговање интереса за литерарно и говорно презентовање књижевне уметности
- развијање љубави према књизи
- проширивање знања о књижевном стваралаштву
- упознавање с дикцијом, акцентом, интонацијом и темпом
- упознавање и откривање лепоте поезије
- покретање на читање и самостални истраживачки рад

Ликовна секција

Циљеви и задаци ликовне секције:
- Развијати способности ученика за опажање облика, величине и положаја облика у природи;
- Развијање креативности;
- Развијање моторичких способности ученика;
- Развијање сензибилитета за лепо;
- Развијати љубави према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
- Развијање интересовања за посећивање изложби, галерија...

Спортска секција

Циљ секције: Да ученици задовоље своја интересовања, потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом, инастојање да стечена знања примене у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима.
Задаци: Развој и одржавање моторичких способности, учење и усавршавање моторичких форми изабране секције. Стицање теоријских знања, познавање правила такмичења и правила игре, формирање навике за бављење спортом, социјализација ученика и развијање тимског рада. Откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом.

Фото секција

Фото секција има за циљ да се ученици науче коришћењу фотоапарата и основама фотографије. На тај начин развијамо смисао за естетику, уметничко изражавање и креативност.

Задатак секције се огледа у фотографисању значајних догађаја и датума на нивоу школе и фотографисању и одабиру фотографија за разне конкурсе и такмичења.

Изрека „Слика вреди хиљаду речи“ је свакако један од разлога због чега фотографија ни након скоро 200 година постојања није изгубила своју моћ да фасцинира и очара.

Фото-секција омогућава креативним ученицима да својим учешћем и радом развијају низ стваралачких вештина. Учешћем у овој ваннаставној активности они се оспособљавају за правилно руковање дигиталним фото-апаратом и савременом компјутерском обрадом фотографије, презентују своје идеје, самостално приступају процесу стварања фотографског записа, овековечују значајне догађаје из школског и свакодневног живота, те на тај начин износе свој лични став према уметности.

Одбојка (девојчице)

Одбојка је олимпијски спорт у коме се два противничка тима боре да лопта падне у поље другог тима. Између њих налази се високо постављена мрежа иза које се са сваке стране мора налазити по 6 играча који сваки за себе има одређену функцију односно позицију. Прва одбојкашка утакмица одиграна је 1896. године и од тада, одбојка је један од најпопуларнијих спортова у свијету.

Одбојкашка секција наше школе је увијек привлачила велики број девојчица.
Игру одликује како грациозност и лепота покрета, тако и издржљивост коју је потребно поседовати да би се успело у овом спорту. У самој игри потребно је брзо размишљати и осећати се као део колектива, без тога нема успешног одбојкаша и одбојкашице.

У нашу земљу одбојку је 1924. године донео г. Вилијам Вајланд, професор фолклора и народних спортова из Оукленда (Kалифорнија), када је у организацији Црвеног крста одржао низ предавања и демонстрација америчких спортова у Београду и Новом Саду. Верује се да његов долазак означава почетак одбојке на овим просторима, а 1924. се сматра за годину када је први пут одбојкашка лопта дошла у Србију.

Од 13. фебруара 1949. године, Одбојкашки савез Југославије је самостална спортска организација. Две године касније, на Европском првенству за сениорке одржаном у Паризу, стигла је и прва медаља за наш спорт - женска одбојкашка репрезентација освојила је бронзану медаљу.

Мали фудбал (дечаци)

Секција обухвата ученика од петог до осмог разреда. На часовима секције изводе се следеће активности: примање лопте, додавање лопте, вођење лопте, ударци (шут), специфични ударци и ударци главом, дриблинг и финте, завршнице, техника голмана, фудбалска игра, са и без задатака.

Реч фудбал представља назив спортске игре милионске популације људи свих континената. Мали фудбал је устаљен назив спортске игре која се игра на теренима мањих димензија, са мањим бројем учесника, са другачијим правилима и пропозицијама, на другачијим подлогама, на другачији начин…

Може се рећи да је појам мали фудбал, који је устаљен у нашем језику, заједнички термин за три врсте малог фудбала које се, данас, у свету играју – ФИФА врсту малог фудбала (futsal), америчку врсту малог фудбала (indoor soccer) и врсту малог фудбала на песку (beach soccer).

Упражњавајући мали фудбал развијају се моторичке способности – снага, брзина, издржљивост, покретљивост, окретност, координација. У погледу техничког извођења, мали фудбал захтева посебно добро владање лоптом и сналажење у ситуацијама на малом простору.

Уз задовољства која пружа (кретање, дриблинг, додавање, голови…) мали фудбал носи са собом и велике резултатске обрте. Стални преокрети (који су учесталији него у велком фудбалу) доводе до развијања адаптивних механизама ученика. Правилно спровођен у настави физичке културе мали фудбал утиче на формирање квалитета као што су – воља, одлучност, упорност, храброст, истрајност, усаглашавање индивидуалних ставова са јединственим ставом колектива. Узалудно би било покушавати одгајати поменуте карактеистике без неке активности која би се стално позивала на њих.

У психичкој структури играча малог фудбала леже димензије личности које говоре о комуникативности, оптимизму, одговорности, непредвидивости, упорности, тежњи за сталним напредовањем у спортском мајсторству која некада мозе да се граничи са перфекционизмом.

Школски мали фудбал је значајна спона између физичког васпитања и спорта и саџи особине оба подручја. Он је део васпитно образовног процеса, а уз озбиљнији приступ може бити основа развоја малог фудбала као спорта. Школски мали фудбал има јасне циљеве и задатке који произилазе из циљева и задатака физичког васпитања, а они говоре о тежњи за стварањем једне свестрано васпитане и образоване личности.

Еколошка

Еколошка секција има за циљ да упознаје ученике са последицама промене природне средине због немарног дејства човека.

Заштита и унапређивање животне средине је цивилизацијска обавеза човечанства, а еколошко образовање је саставни део културе живљења. Неопходно је да се константно врши доградња моралних принципа ученика у односу на природу и окружење, подизањем еколошке свести и практиковањем еколошки прихватљивог понашања.

Еколошка секција и рад у њој усмерен је на :
 Развијање свести код ученика о значају естетике, екологије и хигијене у свакодневном животу;
 Развијање одговорности за очување уметничког наслеђа, културне баштине, екологије и хигијене у животном амбијенту;
 Подстицање индивидулног деловања ученика и наставника у развоју естетске, еколошке и хигијенске свести.

Циљ активности еколошке секције је да се ангажују сви ресурси школе, како би се покренуо процес еколошке одговорности и свести. Једнако је важна како код ученика, тако и код наставног особља. Kроз бројне акције чланови еколошке секције дају добар пример како се треба борити за очување свега што нам природа несебично даје!
У току године организујемо акције озелењавања, сађења биљака, чишћења обала канала и околине школе, формирања еколошких кутака и сакупљања пет амбалаже, лименки и учешћем у акцији “Чепом до осмеха”. Сваки појединац својим понашањем тј. примером може да допринесе очувању животне средине и елементарно резумевање еколошке поруке „Мислите глобално, деловати локално“, развој поштовања и љубави према природи.

Макетарско - моделарска секција

На овим часовима ученици усавршавају знања стечена на часовима техничког и информатичког образовања и проширују их повезујући теорију са праксом.

Циљеви и задаци:
- да се ученици упзнају са основним техничким законитостима на којима почива архитектура и грађевинарство
- да ученицима пружи потребна теоријска знања о материјалима и техничко-технолошким поступцима у савременом грађевинарству
- да оспособи ученике да умеју користити техничке цртеже и шеме као и да знају своје замисли претворити у технички цртеж
- да оспособи ученике за самосталан практичан рад
- да подстиче развој стваралаштва у области грађевинарства

Програм макетарско-моделарске секције се остварује у кабинету за техничкои информатичко образовање. У кабинету се изводе следеће активности:
- Упознавање са значајем макетарско-моделаске секције
- Упознавање са материјалима, алатима и средствима за израду макета (модела)
- Упознавање са основним принципима израде техничких цртежа и њихово читање
- Упознавање са алгоритмом израде модела или макете
- припрема за такмичења и смотре
- Координација разговора ученик – наставник

На часовима се реализује:
- упознавање ученика са основним техничким законитостима на којима почива архитектура и грађевинарство и моделарство,
- упознавање са значајем техничко-технолошке документације
- развијање техничке културе и писмености
- подстицање афинитета ка техничким занимањима
- упознавање ученика са врстама и својствима материјала у макетарству (моделарству)
- оспособљавање ученика за правилан избор и руковање са материјалима и алатима
- примене теоријских знања у практичној изради пројекта
- самосталност у изради пројекта
- развијање моторичких вештина
- развијање такмичарског духа
- оспособљавање за будућа занимања из области архитектуре и грађевинарства, машинства
- омогућава развијање критичког мишљења...

Програмерска секција

Програм „Школе за 21. век” је трогодишњи развојни програм који, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, спроводи British Council, а финансира влада Велике Британије. Циљ програма је да милион ученика на Западном Балкану узраста између 10 и 15 година добије нове прилике за развој критичког мишљења, решавања проблема и програмирања.
Секција за програмирање окупља наставнике и ученике у циљу повећања прилика за стицање знања и вештина ученика. Пројекти који се реализују у оквиру секција за програмирање су бесплатни и обухватају смернице лаке за праћење, како би се ученицима помогло да савладају основе програмирања. У оквиру пројеката постепено се уводе концепти програмирања који ученицима омогућавају да поступно унапређују своје знање.
Визија секција за програмирање је да се инспиришу будуће генерације и повећа њихово интересовање за рачунарство и израду дигиталних садржаја.
Микробит технологија не поседује атрактивне визуелне, аудио и друге ефекте. Израђена је са циљем да покрене стваралачке и креативне потенцијале корисника. Наизглед једноставан и малих димензија, микробит уређај садржи велики број функција и могућности за програмирање.
Помоћу овог уређаја могуће је направити помоћне дидактичке материјале и креирати пројекте чији продукти налазе примену у свакодневном реалном окружењу.
При раду са микробит уређајем, примарни циљ јесте промена начина размишљања ученика, односно усмеравање процеса учења на највиши ниво самосталног закључивања и повезивања. Рад са микробит уређајем развија критичко мишљење и алгоритамски приступ решавању проблема.