Наставник разредне наставе:

1. Славка Хромиш, одељењски старешина I1
2. Марија Роквић Мудри, одељењски старешина I2
3. Јелена Буила, одељењски старешина I3
4. Славица Чељовски, одељењски старешина II1
5. Данило Мученски, одељењски старешина II2
6. Виолета Рашета, одељењски старешина II3
7. Валерија Папуга, одељењски старешина III1
8. Јелена Русковски, одељењски старешина III2
9. Ђурђица Полдрухи, одељењски старешина III3
10. Лидија Будински, одељењски старешина IV1
11. Мирјана Бокан, одељењски старешина IV2
12. Марија Полдрухи, одељењски старешина IV3

Наставник предметне наставе:

1. Снежана Шанта, русински језик и књижевност, одељењски старешина VIII1
2. Јасминка Олић Илчешин, српски језик и књижевност, одељењски старешина VII2
3. Сашка Солдат, српски језик и књижевност
4. Бојана Крстовић, српски језик као нематерњи, одељењски старешина V1
5. Здравка Мајкић, енглески језик I-IV
6. Јелена Марјанац, енглески језик
7. Кристина Јокић, енглески језик, одељењски старешина V3
8. Марија Пајић, француски језик, одељењски старешина VIII2
9. Миљана Дробњак, руски језик
10. Анита Тот, мађарски језик са елементима националне културе
11. Павле Роман, историја, одељењски старешина VI2
12. Борислав Шишарица, историја
13. Огњен Сакач, географија
14. Бојана Килибарда, географија, одељењски старешина VI3
15. Весна Рагаји Цап, биологија
16. Светлана Њаради, биологија
17. Николета Хорњак, математика, одељењски старешина VII3
18. Оксана Недић, математика
19. Нина Балетић, математика
20. Владимир Бесермињи, техника и технологија, одељењски старешина VII1
21. Славица Бајор, информатика и рачунарство, одељењски старешина VI1
22. Меланија Мали, физика
23. Марија Зелић, хемија
24. Маријана Петричевић, ликовна култура
25. Тања Бркић, музичка култура
26. Јелена Алексић, музичка култура, одељењски старешина VIII3
27. Љубомир Захорјански, физичко и здравствено васпитање
28. Милан Хрутка, физичко и здравствено васпитање, одељењски старешина V2
29. Ксенија Бесермињи, католичка веронаука
30. Александра Дубак, православни катахизис

Стручни сарадници:

1. Андреа Секуловић, психолог
2. Душица Михаиловић, педагог
3. Ксенија Међеши, библиотекар

Ваннаставно особље:

1. Гордана Радованов, секретар
2. Славиша Сабадош, дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове
3. Зденка Пушкаш, референт за финансијско - рачуноводствене послове
4. Саша Тодић, домар/мајстор одржавања
5. Цецилија Штрбац, сервирка
6. Милена Дражић, чистачица
7. Душанка Тодић, чистачица
8. Динка Мићевић, чистачица
9. Снежана Радошевић, чистачица
10. Ђуја Шкорић, чистачица

Руковођење школом:

11. Сенка Мученски, директор