Отримани святочни приєм за найуспишнєйших школярох 8. класи

Закончуюци испити покладали 45-еро школяре коцурскей школи
26. июня 2021.
Приєм першоклашнїкох
26. августа 2021.
RSS