Роботи школяох

20. новембер 2021.

Предмет: физика Марияна Фараґо и Лена Шкрбич VII-3: Уплїв сили чуханя на рушанє цела

Уплїв сили чуханя на рушанє цела
20. новембер 2021.

Предмет: математика Дамян Радванї, Филип Хромиш V-1: Угли

Угли
20. новембер 2021.

Предмет: сербски як нємацерински Теодора Ґайдош VII-1: Шпания

Шпания
20. новембер 2021.

Предмет: физичне и здравствене воспитанє Драгана Ревес IV-3: Спорт

Спорт
20. новембер 2021.

Предмет: физика Надя Бабич VII-3: Ровномирне пременлїве простолинийне рушанє — ґрафичне представянє

Ровномирне пременлїве простолинийне рушанє — ґрафичне представянє
20. новембер 2021.

Предмет: физика Анабела Макаї VII-3: Сили чуханя и сили одупераня стредку

Сили чуханя и сили одупераня стредку
20. новембер 2021.

Предмет: физика VIII-3: Поняца и велькосци рушаня

Поняца и велькосци рушаня
20. новембер 2021.

Предмет: хемия Нєметали — повторйованє

Нєметали — повторйованє
20. новембер 2021.

Предмет: сербски як нємацерински Дамян Радванї VII-1: Французка

Французка
RSS