Испитивање киселости односно базности Натријум-хидроксида масне соде индикатором метил-оранжа – Душан Керкез 8-3

Песма о грађи атома – Дарко Ујфалуши и Вук Зорић7-3
12. децембар 2023.
Доказивање гаса угљен-диоксида – Филип Међеши и Небојша Јовановић 8-3
12. децембар 2023.
RSS