Импровизована апаратура и доказивање физичке промене сублимацијом јода

13. Међународни фестивал хумора и сатире „Куцурски клип 2023”
30. децембар 2023.
Хемијски вулкан и растварање амонијум-дихромата у води
3. јануар 2024.
RSS