Az iskola a Szülők Tanácsába minden osztályból egy szülőt (a tanuló más törvényes képviselőjét) választ.

A Szülők Tanácsát mindig egy iskolaévre választják.

Minden tanév kezdetén, legkésőbb szeptember 11-ig, az első szülőértekezleten minden osztályban megválasztják azt a személyt, aki a Szülők Tanácsának a tagja lesz.

А Szülők Тanácsának hatásköre:

1) javasolja a tanulók szüleinek képviselőit az Iskolaszékbe;
2) saját képviselőt javasol a fejlesztési terv szakaktívájába és az iskola összes kötelező csapatába;
3) részt vesz a választható tartalom javaslatának és a tankönyvek kiválasztásának eljárásában;
4) megvitatja az iskolai program, a fejlesztési terv és az éves munkaterv javaslatát;
5) megvitatja az oktatási és nevelési programok, a fejlesztési tervek és az éves iskolai tervek érvényesítéséről, a külső értékelésről, az önértékelésről, a záróvizsgáról, a nemzeti és nemzetközi tesztelési eredményekről és az oktató-nevelő munka minőségének biztosítására és előmozdítására irányuló intézkedések végrehajtásáról szóló jelentéseket;
6) megvitatja az adományokból és az intézmény kibővített tevékenységéből megteremtett eszközök felhasználásának rendeltetését;
7) az igazgatási szervnek javasolja a diákszövetkezet munkájával és a szülőktől begyűjtött eszközök felhasználásának rendeltetését;
8) megvitatja és figyelemmel kíséri az intézmény működési feltételeit, a gyermekek és a tanulók fejlődésének és tanulásának, biztonságának és védelmének feltételeit;
9) részt vesz a tanulók védelmére és biztonságára vonatkozó intézkedések, módszerek és eljárások előírásának eljárásában az intézményben való tartózkodás és az intézmény által szervezett tevékenységek folyamán;
10) jóváhagyja a tanulmányi kirándulások programjait és megszervezésüket, továbbá megvitatja a megvalósulásukra vonatkozó jelentést;
11) elnököt és helyettest javasol a községi Szülők Tanácsába;
12) javaslatokat, kérdéseket és álláspontokat intéz az igazgató, az Iskolaszék, az iskola különböző szakmai szervezetei és a diákparlament felé;
13) részt vesz a tanulók iskolai étkeztetésének a megszervezésében.