Доказивање киселине индикатором, метил-оранжом – Анђела Дропић 8-2

Доказивање киселог оксида сумпор (IV)-оксида и киселине лакмус папиром
12. децембар 2023.
Доказивање угљен-диоксида са сирћетном киселином и содом-бикарбоном. Испитивање карактера ове смеше, индикатором метил-оранжом – Нина Ергелашев 8-2
12. децембар 2023.
RSS