Доказивање хидроксида индикатором фенолфталеином

Сирћетна киселина, испитивање киселости односно базности фенолфталеином. Додавањем масне соде (натријум-хидроксида), десиће се промена боје индикатора
12. децембар 2023.
Песма о грађи атома – Дарко Ујфалуши и Вук Зорић7-3
12. децембар 2023.
RSS