Доказивање гаса угљен-диоксида – Филип Међеши и Небојша Јовановић 8-3

Испитивање киселости односно базности Натријум-хидроксида масне соде индикатором метил-оранжа – Душан Керкез 8-3
12. децембар 2023.
Доказивање базности раствора Натријум-хидроксида индикатором метил-оранжа – Дарко Салонтаји 8-2
12. децембар 2023.
RSS