Доказивање базности раствора Натријум-хидроксида индикатором метил-оранжа – Дарко Салонтаји 8-2

Доказивање гаса угљен-диоксида – Филип Међеши и Небојша Јовановић 8-3
12. децембар 2023.
Новогодишња радионица
20. децембар 2023.
RSS