20. новембра 2021.

Предмет: српски као нематерњи Дамјан Радвањи VII-1: Француска

Француска
20. новембра 2021.

Предмет: физика – Тијана Томић VII-2: Биолошки ефекти зрачења

Биолошки ефекти зрачења
20. новембра 2021.

Предмет: Природа и друштво – Ученици IV-2: Национални парк Ђердап

Национални парк Ђердап
20. новембра 2021.

Линкови ка игрицама које су ученици креирали у оквиру пројекта ЕДУКАТИВНЕ ИГРИЦЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (јун 2021.)

1)Квиз о именицама, падежима, глаголима… https://wordwall.net/sr/resource/16715008/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%98%d0%b0-kviz-o-imenicamapadezimaglagolima 2)Осмосмерка https://wordwall.net/sr/resource/15454381/%d0%b1%d0%be%d1%98%d0%b0%d0%bd%d0%b0-5-2 3)Променљиве речи https://wordwall.net/sr/resource/16910587/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%98%d0%b0-promenljive-re%c4%8di 4)Бројеви https://wordwall.net/resource/15591281 5)Градивне именице  https://wordwall.net/sr/resource/15238890 6)Глаголи  https://wordwall.net/sh/resource/16182689/glagoli
19. новембра 2021.

Презентације ученика осмог разреда могу се видети на You Tube каналу „Од ђака осмака“:

МЕТОНИМИЈА  https://www.youtube.com/watch?v=ESJ4H83rO0s БОЈ НА САЛАШУ  https://www.youtube.com/watch?v=s9JrAmj83lk&t=111s ТРИ СУЖЊА  https://www.youtube.com/watch?v=cAnNMi1M4Es&t=37s БОЈ НА МИШАРУ  https://www.youtube.com/watch?v=GjHDC_JgIyg&t=4s
RSS